Yazım Yayın İlkeleri

Bildiriler 

Bildiri özetlerinde en az 100, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe Özet, 3-5 kelimelik Türkçe anahtar kelimeler ile Türkçe başlık ile isteğe bağlı İngilizce başlık,özet ve anahtar kelime yer almalıdır.
Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:
Kâğıt Boyutu: A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk: 3 cm
Alt Kenar Boşluk: 3 cm
Sol Kenar Boşluk: 3 cm
Sağ Kenar Boşluk: 3 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlıkta 12, özet ve metin 11 ve dipnotlarda 9 punto
Paragraf Aralığı: 6 nk
Satır Aralığı: Metinde 1.15, dipnotlarda Tek

Bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir. Katılımcıların sunumlarını 15 dakikada gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Ayrıca kabul edilen bildiriler Isbn’li olarak Özet Kitapçığı’nda ve bildirilerin tam metinleri yazarın isteği doğrultusunda uluslararası hakemli dergilerde makale olarak ya da Tam Metin Kitabı’nda Isbn’li olarak yayımlanabilecektir."

Kongre bünyesinde poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

TAM METİN VE DERGİ 

Tam metin göndermek için giriş menüsünden sisteme giriş yaptıktan sonra makale bilgisinin yanındaki işlemler butonu ile yükleme ekranına ulaşabilirsiniz.

Kabul edilen bildiriler Isbn’li olarak Tam Metin Kitabı’nda Yayınlanacaktır. 

Tam Metin Yazım Kuralları 

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk: 3 cm
Alt Kenar Boşluk: 3 cm
Sol Kenar Boşluk: 3 cm
Sağ Kenar Boşluk: 3 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlıkta 12, özet ve metin 11 ve dipnotlarda 9 punto
Paragraf Aralığı: 6 nk
Satır Aralığı: Metinde 1.15, dipnotlarda Tek

Tam Metin Kitapçığında Yayınlanmayan Bildirilerin tam metinleri yazarın isteği doğrultusunda aşağıdaki uluslararası hakemli dergilere makale olarak gönderebileceklerdir. 

Dergiler / Journals

Yapılacak dergi seçimleri sonrasında isimleriniz ilgili dergiye ücretsiz yayımlanması için gönderilecektir.

Dergi Süreçlerini Yazarlar Kendileri Takip Edecektir. 

Sport and Society, Interdisciplinary Journal of Physical Education and Sports

https://sportsisocietate.ro/acasa

Journal of Applied Sports Sciences

http://journal.nsa.bg/

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jilses

The Journal of International Physical Education Sport Recreation and Dance

http://ispesjournal.com